HORE

Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšie využívaná forma podnikania nielen na Slovensku.

Čítaj viac...
Založenie s.r.o.

Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšie využívaná forma podnikania nielen na Slovensku. Medzi hlavnými výhodami založenia s.r.o. sú pomerne nízke náklady na začatie podnikania a skutočnosť že spoločník neručí osobne (svojim majetkom) za záväzky spoločnosti, ale ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu. Na založenie s.r.o. postačuje jeden spoločník, ktorý môže byť aj konateľom.

Ponúkame Vám kompletný servis súvisiaci so založením spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý zahŕňa vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu, zabezpečenie živnostenského oprávnenia a taktiež zápis s.r.o. do obchodného registra.

Toto všetko za výhodnú cenu len 244 eur.

V službe založenie s.r.o. je zahrnutý komplexný servis a starostlivosť o klienta, ktorého jedinou úlohou bude iba podpísanie dokumentov a požiadanie Daňového úradu o Súhlas správcu dane, že môže byť spoločníkom v spoločnosti. Toto je novinka od 1.10.2012 každá fyzická aj právnická osoba s trvalým pobyt alebo sídlom na Slovensku musí mať súhlas od Daňového úrady o tom, že spoločník nie je dlžníkom na daňovom ani colnom úrade.

V cene za založenie s.r.o. je zahrnuté:
  • konzultácie ohľadom všetkých náležitostí Vašej spoločnosti
  • príprava a vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
  • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností a vybavenie živnostenských listov
  • príprava návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra a zápis spoločnosti do obchodného registra
  • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade
  • v prípade záujmu vieme zabezpečiť aj registráciu k DPH a ďalším daniam
Ďalšie Vaše náklady spojené so založením spoločnosti sú:
  • Správne poplatky pri vydaní Osvedčenia o živnostenskom oprávnení za jednu voľnú živnosť – 0 eur, pri viazanej alebo remeselnej živnosti - 7,5 eur
  • Overenie podpisov - notárske poplatky - od 13 eur, na matričnom úrade - od 3eur

Vydanie Živnostenských listov trvá 5 pracovných dní, zápis spoločnosti do Obchodného registra elektronicky 8-10 dní. Na registráciu spoločnosti k dani z príjmu (vydanie DIČ kartičky) má daňový úrad zo zákona lehotu 30dní z našej skúsenosti to však trvá len 7-10dní.

Teda na celý proces ohľadom založenia s.r.o. je potrebné počítať približne 1 mesiac.

Založenie o. z.


Akcia!!!

Založenie s.r.o.

AKCIOVÁ CENA platí aj pre balík "ALL INCLUSIVE" pri súčasnom objednaní sídla spoločnosti na 2, alebo 3 roky.

Čítaj viac...
Spokojný klienti

"Veľmi pohotové riešenie objednávok. Keby tak fungovalo celé Slovensko, tak je radosť žiť."

Peter B.

"Ďakujem za promptné a korektné vybavenie mojich požiadaviek."

Pavol S.

"So všetkým som bol absolútne spokojný... Ešte raz ďakujem za kvalitné služby :)"

Martin M.

"V odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitocné rady."

Peter H.